VULKANISERING


Om däcket har en större skada och inte går att reparera på vanligt vis så går det oftast att vulkanisera om inte däcket är för gammalt.UNDER ARBETE

Exempel på en skada som måste vulkaniseras

Ett hål på ca. 70 x 25 mm

Efter vulkning ser det ut såhär.

Klart för användning!